Organisatiestructuur

VPF is eind 2014 ontstaan door een ingrijpende statutenwijziging van de vzw Vlaams Varkens Stamboek, die zelf in 2003 tot stand kwam als fusie-organisatie van de provinciale varkensstamboeken.
De algemene vergadering van de vernieuwde organisatie is nadrukkelijk verbreed om aldus meerdere stakeholders niet alleen medezeggenschap te geven, maar ook hun medeverantwoordelijkheid te kunnen laten opnemen.

De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Het vernieuwde bestuur is in handen van vertegenwoordigers van de zogenaamde “korte keten”, bestaande uit vier deelgroepen : de fokkers , de sperma wincentra, de varkenshouders en de slachthuizen.

 

De dagelijkse leiding is in handen van de manager. Hij wordt bijgestaan door de secretaris en de technische medewerkers.

 

De huidige raad van bestuur van VPF telt 8 leden:

Van Dycke Eddy, voorzitter, afgevaardigd door BB, Sint-Denijs-Westrem

Blomme Isabelle, ondervoorzitter, VPF fokker, Pittem

Gorssen Neel, VPF fokker, Kaulille

Ceyssens Marc, afgevaardigd door VVKIC, Eksel

Dewispelaere Chris, afgevaardigd door VVKIC, Evergem

Vergote Bart, afgevaardigd door ABS, Zedelgem

Coenegrachts Jan, afgevaardigd door Febev, Linden

De Roover Thomas, afgevaardigd door Febev, Tielt

De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van de vereniging:

De fokkers en Ki-centra zijn rechtstreeks vertegenwoordigd in de algemene vergadering, terwijl de vertegenwoordigers van de "korte keten" worden afgevaardigd via hun respectievelijke koepelorganisaties : de landbouworganisaties Boerenbond (BB) en Algemeen Boeren Syndicaat (ABS), en de vzw Federatie van de Belgische Vleesverwerkende bedrijven (FEBEV). In de algemene vergadering maken de fokkers ten allen tijde minstens de helft van de werkende leden uit.

Lijst van de huidige algemene vergadering