mission and strategy

Onze Missie & Strategie

Missie

VPF is de fokkerijorganisatie van het Piétrain ras, gericht op het duurzaam creëren van de hoogst mogelijke toegevoegde waarde voor de gebruiker.
VPF wil dit realiseren door :
• het ontwikkelen en uitvoeren van marktgerichte fokprogramma’s
• het aanbieden van management ondersteunende diensten en informatieproducten

 

Strategische doelstellingen

 

•markt- en klantgerichtheid vergroten
•gezonde financiële ontwikkeling
•dienstverlening vergroten
•samenwerking tussen de schakels in de keten vergroten en verankeren
•professionaliseren van de werking

 

 de kernwaarden van VPF werden vastgelegd als volgt :
• Betrouwbaar
• Transparant
• Professioneel
• Ondersteunend
Alle bij VPF betrokken partijen dienen zich te realiseren dat de missie en kernwaarden geen holle woorden en slogans zijn, maar fundamentele uitgangspunten en hoekstenen waarop iedereen die met VPF te maken heeft, moet kunnen bouwen en vertrouwen. De verdere strategie en de dagelijkse operationele activiteiten moeten permanent de toets aan deze uitgangspunten kunnen doorstaan.